├ľn Bilgilendirme Formu

ÖN B─░LG─░LEND─░RME FORMU

1.KONU

─░┼čbu Sat─▒┼č Sözle┼čmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' n─▒n, S─░PAR─░┼× VEREN/ALICI' ya sat─▒┼č─▒n─▒ yapt─▒─č─▒, a┼ča─č─▒da nitelikleri ve sat─▒┼č fiyat─▒ belirtilen ürün/ürünlerin sat─▒┼č─▒ ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say─▒l─▒ Tüketicilerin Korunmas─▒ Hakk─▒ndaki Kanun - Mesafeli Sözle┼čmeler Yönetmeli─či (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gere─čince taraflar─▒n hak ve yükümlülüklerini kapsamaktad─▒r. ─░┼č bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözle┼čme konusu sipari┼či onaylad─▒─č─▒ takdirde sipari┼č konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülü─čü alt─▒na girece─čini ve bu konuda bilgilendirildi─čini pe┼činen kabul eder.

2. SATICI B─░LG─░LER─░

Ünvan─▒: www.uyduburada.net
Adresi:
Telefon: 0212 625 8 625
Fax:
Eposta: info@uyduburada.net

3. ALICI B─░LG─░LER─░(Bundan sonra ALICI olarak an─▒lacakt─▒r.)

Teslim edilecek ki┼či:
Teslimat adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullan─▒c─▒ ad─▒:

4. S─░PAR─░┼× VEREN B─░LG─░LER─░(Bundan sonra S─░PAR─░┼× VEREN olarak an─▒lacakt─▒r.)

Ad─▒, soyad─▒/Ünvan─▒:
Adresi:
Telefon:
Fax:
Eposta/Kullan─▒c─▒ ad─▒:

5. SÖZLE┼×ME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER B─░LG─░LER─░

5.1Mal─▒n / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktar─▒, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktad─▒r. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

5.2Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat─▒┼č fiyat─▒d─▒r. ─░lan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yap─▒lana ve de─či┼čtirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

5.3Sözle┼čme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil sat─▒┼č fiyat─▒ a┼ča─č─▒daki tabloda gösterilmi┼čtir.

 

Ürün Aç─▒klamas─▒

Adet

Birim Fiyat─▒

Ara Toplam
(KDV Dahil)

       

Kargo Tutar─▒

     

Toplam :

 


Ödeme ┼×ekli ve Plan─▒

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek ki┼či

Fatura Adresi

Sipari┼č Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim ┼čekli

 

Ürün sevkiyat masraf─▒ olan kargo ücreti ALICI taraf─▒ndan ödenecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.1.ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözle┼čme konusu ürünün temel nitelikleri, sat─▒┼č fiyat─▒ ve ödeme ┼čekli ile teslimata ili┼čkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi oldu─čunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdi─čini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli sat─▒┼č sözle┼čmesinin kurulmas─▒ndan evvel, SATICI taraf─▒ndan ALICI' ya verilmesi gereken adresi, sipari┼či verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyat─▒n─▒, ödeme ve teslimat bilgilerini de do─čru ve eksiksiz olarak edindi─čini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2.Sözle┼čme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi a┼čmamak kayd─▒ ile ALICI' n─▒n yerle┼čim yeri uzakl─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak internet sitesindeki ön bilgiler k─▒sm─▒nda belirtilen süre zarf─▒nda ALICI veya ALICI’ n─▒n gösterdi─či adresteki ki┼či ve/veya kurulu┼ča teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’n─▒n sözle┼čmeyi feshetme hakk─▒ sakl─▒d─▒r. 

6.3.SATICI, sözle┼čme konusu ürünü eksiksiz, sipari┼čte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullan─▒m k─▒lavuzlar─▒ ile teslim etmeyi, her türlü ay─▒ptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sa─člam, standartlara uygun bir ┼čekilde i┼čin gere─či olan bilgi ve belgeler ile i┼či do─čruluk ve dürüstlük esaslar─▒ dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, i┼čin ifas─▒ s─▒ras─▒nda gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.SATICI, sözle┼čmeden do─čan ifa yükümlülü─čünün süresi dolmadan ALICI’y─▒ bilgilendirmek ve aç─▒kça onay─▒n─▒ almak suretiyle e┼čit kalite ve fiyatta farkl─▒ bir ürün tedarik edebilir.

6.5.SATICI, sipari┼č konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkâns─▒zla┼čmas─▒ halinde sözle┼čme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, ö─črendi─či tarihten itibaren 3 gün içinde yaz─▒l─▒ olarak tüketiciye bildirece─čini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edece─čini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6.ALICI, sözle┼čme konusu ürünün teslimat─▒ için i┼čbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edece─čini, herhangi bir nedenle sözle┼čme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kay─▒tlar─▒nda iptal edilmesi halinde, SATICI’ n─▒n sözle┼čme konusu ürünü teslim yükümlülü─čünün sona erece─čini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7.ALICI, Sözle┼čme konusu ürünün ALICI veya ALICI’n─▒n gösterdi─či adresteki ki┼či ve/veya kurulu┼ča tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kart─▒n─▒n yetkisiz ki┼čilerce haks─▒z kullan─▒lmas─▒ sonucunda sözle┼čme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kurulu┼ču taraf─▒ndan SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözle┼čme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak ┼čekilde SATICI’ya iade edece─čini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8.SATICI, taraflar─▒n iradesi d─▒┼č─▒nda geli┼čen, önceden öngörülemeyen ve taraflar─▒n borçlar─▒n─▒ yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin olu┼čmas─▒ gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözle┼čme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirece─čini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da sipari┼čin iptal edilmesini, sözle┼čme konusu ürünün varsa emsali ile de─či┼čtirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmas─▒na kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakk─▒na haizdir. ALICI taraf─▒ndan sipari┼čin iptal edilmesi halinde ALICI’ n─▒n nakit ile yapt─▒─č─▒ ödemelerde, ürün tutar─▒ 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ n─▒n kredi kart─▒ ile yapt─▒─č─▒ ödemelerde ise, ürün tutar─▒, sipari┼čin ALICI taraf─▒ndan iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI taraf─▒ndan kredi kart─▒na iade edilen tutar─▒n banka taraf─▒ndan ALICI hesab─▒na yans─▒t─▒lmas─▒na ili┼čkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftay─▒ bulabilece─čini, bu tutar─▒n bankaya iadesinden sonra ALICI’ n─▒n hesaplar─▒na yans─▒mas─▒ halinin tamamen banka i┼člem süreci ile ilgili oldu─čundan, ALICI, olas─▒ gecikmeler için SATICI’ y─▒ sorumlu tutamayaca─č─▒n─▒ kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. FATURA B─░LG─░LER─░

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullan─▒c─▒ ad─▒
Fatura teslim : Fatura sipari┼č teslimat─▒ s─▒ras─▒nda fatura adresine sipari┼č ile birlikte
teslim edilecektir.

 

8. CAYMA HAKKI

8.1.ALICI; mal sat─▒┼č─▒na ili┼čkin mesafeli sözle┼čmelerde, ürünün kendisine veya gösterdi─či adresteki ki┼či/kurulu┼ča teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek ┼čart─▒yla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal─▒ reddederek sözle┼čmeden cayma hakk─▒n─▒ kullanabilir. Hizmet sunumuna ili┼čkin mesafeli sözle┼čmelerde ise, bu süre sözle┼čmenin imzaland─▒─č─▒ tarihten itibaren ba┼člar. Cayma hakk─▒ süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay─▒ ile hizmetin ifas─▒na ba┼članan hizmet sözle┼čmelerinde cayma hakk─▒ kullan─▒lamaz. Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒m─▒ndan kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.ALICI, i┼č bu sözle┼čmeyi kabul etmekle, cayma hakk─▒ konusunda bilgilendirildi─čini pe┼činen kabul eder.

8.2.Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yaz─▒l─▒ bildirimde bulunulmas─▒ ve ürünün i┼čbu sözle┼čmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakk─▒ Kullan─▒lamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullan─▒lmam─▒┼č olmas─▒ ┼čartt─▒r. Bu hakk─▒n kullan─▒lmas─▒ halinde,

8.2.13. ki┼čiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturas─▒, (─░ade edilmek istenen ürünün faturas─▒ kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemi┼č oldu─ču iade faturas─▒ ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturas─▒ kurumlar ad─▒na düzenlenen sipari┼č iadeleri ─░ADE FATURASI kesilmedi─či takdirde tamamlanamayacakt─▒r.)

8.2.2.─░ade formu,

8.2.3.─░ade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaj─▒, varsa standart aksesuarlar─▒ ile birlikte eksiksiz ve hasars─▒z olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.2.4.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ula┼čmas─▒ndan itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’ y─▒ borç alt─▒na sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mal─▒ iade almakla yükümlüdür.

8.2.5.ALICI’ n─▒n kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal─▒n de─čerinde bir azalma olursa veya iade imkâns─▒zla┼č─▒rsa ALICI kusuru oran─▒nda SATICI’ n─▒n zararlar─▒n─▒ tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakk─▒ süresi içinde mal─▒n veya ürünün usulüne uygun kullan─▒lmas─▒n sebebiyle meydana gelen de─či┼čiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu de─čildir.

8.2.6.Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ nedeniyle SATICI taraf─▒ndan düzenlenen kampanya limit tutar─▒n─▒n alt─▒na dü┼čülmesi halinde kampanya kapsam─▒nda faydalan─▒lan indirim miktar─▒ iptal edilir.

9. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


9.1.a) Fiyat─▒ finansal piyasalardaki dalgalanmalara ba─čl─▒ olarak de─či┼čen ve sat─▒c─▒ veya sa─člay─▒c─▒n─▒n kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ili┼čkin sözle┼čmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya ki┼čisel ihtiyaçlar─▒ do─črultusunda haz─▒rlanan mallara ili┼čkin sözle┼čmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar─▒n teslimine ili┼čkin sözle┼čmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlar─▒ aç─▒lm─▒┼č olan mallardan; iadesi sa─čl─▒k vehijyenaç─▒s─▒ndan uygun olmayanlar─▒n teslimine ili┼čkin sözle┼čmeler.

d) Tesliminden sonra ba┼čka ürünlerle kar─▒┼čan ve do─čas─▒ gere─či ayr─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ mümkün olmayan mallara ili┼čkin sözle┼čmeler.

e) Mal─▒n tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurlar─▒ aç─▒lm─▒┼č olmas─▒ halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlar─▒na ili┼čkin sözle┼čmeler.

f) Abonelik sözle┼čmesi kapsam─▒nda sa─člananlar d─▒┼č─▒nda, gazete ve dergi gibi süreli yay─▒nlar─▒n teslimine ili┼čkin sözle┼čmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yap─▒lmas─▒ gereken, konaklama, e┼čya ta┼č─▒ma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve e─člence veya dinlenme amac─▒yla yap─▒lan bo┼č zaman─▒n de─čerlendirilmesine ili┼čkin sözle┼čmeler.

─č) Elektronik ortamda an─▒nda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye an─▒nda teslim edilengayrimaddimallara ili┼čkin sözle┼čmeler.

h) Cayma hakk─▒ süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay─▒ ile ifas─▒na ba┼članan hizmetlere ili┼čkin sözle┼čmeler.

Kozmetik ve ki┼čisel bak─▒m ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yaz─▒l─▒m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile k─▒rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartu┼č, ┼čerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlar─▒n─▒n aç─▒lmam─▒┼č, denenmemi┼č, bozulmam─▒┼č ve kullan─▒lmam─▒┼č olmalar─▒ gerekir.

9.2. ALICI, ┼čikâyet ve itirazlar─▒ konusunda ba┼čvurular─▒n─▒, a┼ča─č─▒daki kanunda belirtilen parasal s─▒n─▒rlar dâhilinde tüketicinin yerle┼čim yerinin bulundu─ču veya tüketici i┼čleminin yap─▒ld─▒─č─▒ yerdeki tüketici sorunlar─▒ hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal s─▒n─▒ra ili┼čkin bilgiler a┼ča─č─▒dad─▒r:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 y─▒l─▒ için tüketici hakem heyetlerine yap─▒lacak ba┼čvurularda de─čeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras─▒n─▒n alt─▒nda bulunan uyu┼čmazl─▒klarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyük┼čehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras─▒ ile 3.610 (üç bin alt─▒ yüz on) Türk Liras─▒ aras─▒ndaki uyu┼čmazl─▒klarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyük┼čehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin alt─▒ yüz on) Türk Liras─▒n─▒n alt─▒nda bulunan uyu┼čmazl─▒klarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyük┼čehir statüsünde olmayan illere ba─čl─▒ ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras─▒ ile 3.610 (üç bin alt─▒ yüz on) Türk Liras─▒ aras─▒ndaki uyu┼čmazl─▒klarda il tüketici hakem heyetleri görevli k─▒l─▒nm─▒┼člard─▒r.

─░┼čbu Sözle┼čme ticari amaçlarla yap─▒lmaktad─▒r.

 

SATICI

: www.uyduburada.net

 

ALICI

:

 

TAR─░H

:

Scroll