Mesafeli Sat─▒┼č S├Âzle┼čmesi

MESAFEL─░ SATI┼× SÖZLE┼×MES─░
1.TARAFLAR
─░┼čbu Sözle┼čme a┼ča─č─▒daki taraflar aras─▒nda a┼ča─č─▒da belirtilen hüküm ve ┼čartlar çerçevesinde imzalanm─▒┼čt─▒r. 
A.‘ALICI’ ; (sözle┼čmede bundan sonra "ALICI" olarak an─▒lacakt─▒r)
 
B.‘SATICI’ ; (sözle┼čmede bundan sonra "SATICI" olarak an─▒lacakt─▒r)
AD- SOYAD: www.uyduburada.net
ADRES: 
─░┼č bu sözle┼čmeyi kabul etmekle ALICI, sözle┼čme konusu sipari┼či onaylad─▒─č─▒ takdirde sipari┼č konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülü─čü alt─▒na girece─čini ve bu konuda bilgilendirildi─čini pe┼činen kabul eder.
2.TANIMLAR
─░┼čbu sözle┼čmenin uygulanmas─▒nda ve yorumlanmas─▒nda a┼ča─č─▒da yaz─▒l─▒ terimler kar┼č─▒lar─▒ndaki yaz─▒l─▒ aç─▒klamalar─▒ ifade edeceklerdir.
BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakan─▒’n─▒,
BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanl─▒─č─▒’n─▒,
KANUN: 6502 say─▒l─▒ Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun’u,
YÖNETMEL─░K: Mesafeli Sözle┼čmeler Yönetmeli─či’ni (RG:27.11.2014/29188)
H─░ZMET: Bir ücret veya menfaat kar┼č─▒l─▒─č─▒nda yap─▒lan ya da yap─▒lmas─▒ taahhüt edilen mal sa─člama d─▒┼č─▒ndaki her türlü tüketici i┼čleminin konusunu ,
SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam─▒nda tüketiciye mal sunan veya mal sunan ad─▒na veya hesab─▒na hareket eden ┼čirketi,
ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel ki┼čiyi,
S─░TE: SATICI’ya ait internet sitesini,
S─░PAR─░┼× VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel ki┼čiyi,
TARAFLAR: SATICI ve ALICI’y─▒,
SÖZLE┼×ME: SATICI ve ALICI aras─▒nda akdedilen i┼čbu sözle┼čmeyi,
MAL: Al─▒┼čveri┼če konu olan ta┼č─▒n─▒r e┼čyay─▒ ve elektronik ortamda kullan─▒lmak üzere haz─▒rlanan yaz─▒l─▒m, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi mallar─▒ ifade eder.
3.KONU
─░┼čbu Sözle┼čme, ALICI’n─▒n, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipari┼čini verdi─či a┼ča─č─▒da nitelikleri ve sat─▒┼č fiyat─▒ belirtilen ürünün sat─▒┼č─▒ ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say─▒l─▒ Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun ve Mesafeli Sözle┼čmelere Dair Yönetmelik hükümleri gere─čince taraflar─▒n hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat─▒┼č fiyat─▒d─▒r. ─░lan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yap─▒lana ve de─či┼čtirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4. SATICI B─░LG─░LER─░
Ünvan─▒ : www.uyduburada.net
Adres
Telefon : 0212 625 8 625
Faks
Eposta : info@uyduburada.net
5. ALICI B─░LG─░LER─░
Teslim edilecek ki┼či
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullan─▒c─▒ ad─▒
6. S─░PAR─░┼× VEREN K─░┼×─░ B─░LG─░LER─░
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullan─▒c─▒ ad─▒
7. SÖZLE┼×ME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER B─░LG─░LER─░
1. Mal─▒n /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktar─▒, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yay─▒nlanmaktad─▒r. Sat─▒c─▒ taraf─▒ndan kampanya düzenlenmi┼č ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat─▒┼č fiyat─▒d─▒r. ─░lan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yap─▒lana ve de─či┼čtirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
7.3. Sözle┼čme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil sat─▒┼č fiyat─▒ a┼ča─č─▒da gösterilmi┼čtir.
 
Ürün Aç─▒klamas─▒AdetBirim Fiyat─▒Ara Toplam
(KDV Dahil)
 
Kargo Tutar─▒
Toplam :
 
Ödeme ┼×ekli ve Plan─▒
Teslimat Adresi
Teslim Edilecek ki┼či
Fatura Adresi
Sipari┼č Tarihi
Teslimat tarihi
Teslim ┼čekli
 
7.4.  Ürün sevkiyat masraf─▒ olan kargo ücreti ALICI taraf─▒ndan ödenecektir.
8. FATURA B─░LG─░LER─░
Ad/Soyad/Unvan
Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullan─▒c─▒ ad─▒
Fatura teslim : Fatura sipari┼č teslimat─▒ s─▒ras─▒nda fatura adresine sipari┼č ile birlikte 
teslim edilecektir.
 
9. GENEL HÜKÜMLER
9.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözle┼čme konusu ürünün temel nitelikleri, sat─▒┼č fiyat─▒ ve ödeme ┼čekli ile teslimata ili┼čkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi oldu─čunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdi─čini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’n─▒n; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli sat─▒┼č sözle┼čmesinin kurulmas─▒ndan evvel, SATICI taraf─▒ndan ALICI' ya verilmesi gereken adresi, sipari┼či verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyat─▒n─▒, ödeme ve teslimat bilgilerini de do─čru ve eksiksiz olarak edindi─čini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2. Sözle┼čme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi a┼čmamak kayd─▒ ile ALICI' n─▒n yerle┼čim yeri uzakl─▒─č─▒na ba─čl─▒ olarak internet sitesindeki ön bilgiler k─▒sm─▒nda belirtilen süre zarf─▒nda ALICI veya ALICI’n─▒n gösterdi─či adresteki ki┼či ve/veya kurulu┼ča teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’n─▒n sözle┼čmeyi feshetme hakk─▒ sakl─▒d─▒r. 
9.3. SATICI, Sözle┼čme konusu ürünü eksiksiz, sipari┼čte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullan─▒m k─▒lavuzlar─▒ i┼čin gere─či olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ay─▒ptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sa─člam, standartlara uygun bir ┼čekilde i┼či do─čruluk ve dürüstlük esaslar─▒ dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, i┼čin ifas─▒ s─▒ras─▒nda gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.4. SATICI, sözle┼čmeden do─čan ifa yükümlülü─čünün süresi dolmadan ALICI’y─▒ bilgilendirmek ve aç─▒kça onay─▒n─▒ almak suretiyle e┼čit kalite ve fiyatta farkl─▒ bir ürün tedarik edebilir.
9.5. SATICI, sipari┼č konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkâns─▒zla┼čmas─▒ halinde sözle┼čme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, ö─črendi─či tarihten itibaren 3 gün içinde yaz─▒l─▒ olarak tüketiciye bildirece─čini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edece─čini kabul, beyan ve taahhüt eder. 
9.6. ALICI, Sözle┼čme konusu ürünün teslimat─▒ için i┼čbu Sözle┼čme’yi elektronik ortamda teyit edece─čini, herhangi bir nedenle sözle┼čme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kay─▒tlar─▒nda iptal edilmesi halinde, SATICI’n─▒n sözle┼čme konusu ürünü teslim yükümlülü─čünün sona erece─čini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.7. ALICI, Sözle┼čme konusu ürünün ALICI veya ALICI’n─▒n gösterdi─či adresteki ki┼či ve/veya kurulu┼ča tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kart─▒n─▒n yetkisiz ki┼čilerce haks─▒z kullan─▒lmas─▒ sonucunda sözle┼čme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kurulu┼ču taraf─▒ndan SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözle┼čme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak ┼čekilde SATICI’ya iade edece─čini kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.8. SATICI, taraflar─▒n iradesi d─▒┼č─▒nda geli┼čen, önceden öngörülemeyen ve taraflar─▒n borçlar─▒n─▒ yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin olu┼čmas─▒ gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözle┼čme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirece─čini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da sipari┼čin iptal edilmesini, sözle┼čme konusu ürünün varsa emsali ile de─či┼čtirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmas─▒na kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakk─▒n─▒ haizdir. ALICI taraf─▒ndan sipari┼čin iptal edilmesi halinde ALICI’n─▒n nakit ile yapt─▒─č─▒ ödemelerde, ürün tutar─▒ 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’n─▒n kredi kart─▒ ile yapt─▒─č─▒ ödemelerde ise, ürün tutar─▒, sipari┼čin ALICI taraf─▒ndan iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI taraf─▒ndan kredi kart─▒na iade edilen tutar─▒n banka taraf─▒ndan ALICI hesab─▒na yans─▒t─▒lmas─▒na ili┼čkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftay─▒ bulabilece─čini, bu tutar─▒n bankaya iadesinden sonra ALICI’n─▒n hesaplar─▒na yans─▒mas─▒ halinin tamamen banka i┼člem süreci ile ilgili oldu─čundan, ALICI, olas─▒ gecikmeler için SATICI’y─▒ sorumlu tutamayaca─č─▒n─▒ kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.9. SATICININ, ALICI taraf─▒ndan siteye kay─▒t formunda belirtilen veya daha sonra kendisi taraf─▒ndan güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatlar─▒ ve di─čer ileti┼čim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görü┼čmesi ve di─čer yollarla ileti┼čim, pazarlama, bildirim ve di─čer amaçlarla ALICI’ya ula┼čma hakk─▒ bulunmaktad─▒r. ALICI, i┼čbu sözle┼čmeyi kabul etmekle SATICI’n─▒n kendisine yönelik yukar─▒da belirtilen ileti┼čim faaliyetlerinde bulunabilece─čini kabul ve beyan etmektedir.
9.10. ALICI, sözle┼čme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, k─▒r─▒k, ambalaj─▒ y─▒rt─▒lm─▒┼č vb. hasarl─▒ ve ay─▒pl─▒ mal/hizmeti kargo ┼čirketinden teslim almayacakt─▒r. Teslim al─▒nan mal/hizmetin hasars─▒z ve sa─člam oldu─ču kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunmas─▒ borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakk─▒ kullan─▒lacaksa mal/hizmet kullan─▒lmamal─▒d─▒r. Fatura iade edilmelidir.
9.11. ALICI ile sipari┼č esnas─▒nda kullan─▒lan kredi kart─▒ hamilinin ayn─▒ ki┼či olmamas─▒ veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, sipari┼čte kullan─▒lan kredi kart─▒na ili┼čkin güvenlik aç─▒─č─▒ tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kart─▒ hamiline ili┼čkin kimlik ve ileti┼čim bilgilerini, sipari┼čte kullan─▒lan kredi kart─▒n─▒n bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankas─▒ndan kredi kart─▒n─▒n kendisine ait oldu─čuna ili┼čkin yaz─▒y─▒ ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’n─▒n talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipari┼č dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde kar┼č─▒lanmamas─▒ halinde ise SATICI, sipari┼či iptal etme hakk─▒n─▒ haizdir.
9.12. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdi─či ki┼čisel ve di─čer sair bilgilerin gerçe─če uygun oldu─čunu, SATICI’n─▒n bu bilgilerin gerçe─če ayk─▒r─▒l─▒─č─▒ nedeniyle u─črayaca─č─▒ tüm zararlar─▒, SATICI’n─▒n ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edece─čini beyan ve taahhüt eder.
9.13. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullan─▒rken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlar─▒ ihlal etmemeyi ba┼čtan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, do─čacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhas─▒ran ALICI’y─▒ ba─člayacakt─▒r.
9.14. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir ┼čekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ayk─▒r─▒, ba┼čkalar─▒n─▒ rahats─▒z ve taciz edici ┼čekilde, yasalara ayk─▒r─▒ bir amaç için, ba┼čkalar─▒n─▒n maddi ve manevi haklar─▒na tecavüz edecek ┼čekilde kullanamaz. Ayr─▒ca, üye ba┼čkalar─▒n─▒n hizmetleri kullanmas─▒n─▒ önleyici veya zorla┼čt─▒r─▒c─▒ faaliyet (spam, virus, truva at─▒, vb.) i┼člemlerde bulunamaz.
9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’n─▒n kendi kontrolünde olmayan ve/veya ba┼čkaca üçüncü ki┼čilerin sahip oldu─ču ve/veya i┼čletti─či ba┼čka web sitelerine ve/veya ba┼čka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolayl─▒─č─▒ sa─člamak amac─▒yla konmu┼č olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi i┼čleten ki┼čiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdi─či bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteli─či ta┼č─▒mamaktad─▒r.
9.16. ─░┼čbu sözle┼čme içerisinde say─▒lan maddelerden bir ya da birkaç─▒n─▒ ihlal eden üye i┼čbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak ┼čahsen sorumlu olup, SATICI’y─▒ bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlar─▒ndan ari tutacakt─▒r. Ayr─▒ca; i┼čbu ihlal nedeniyle, olay─▒n hukuk alan─▒na intikal ettirilmesi halinde, SATICI’n─▒n üyeye kar┼č─▒ üyelik sözle┼čmesine uyulmamas─▒ndan dolay─▒ tazminat talebinde bulunma hakk─▒ sakl─▒d─▒r.
10. CAYMA HAKKI
10.1. ALICI; mesafeli sözle┼čmenin mal sat─▒┼č─▒na ili┼čkin olmas─▒ durumunda, ürünün kendisine veya gösterdi─či adresteki ki┼či/kurulu┼ča teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek ┼čart─▒yla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal─▒ reddederek sözle┼čmeden cayma hakk─▒n─▒ kullanabilir. Hizmet sunumuna ili┼čkin mesafeli sözle┼čmelerde ise, bu süre sözle┼čmenin imzaland─▒─č─▒ tarihten itibaren ba┼člar. Cayma hakk─▒ süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay─▒ ile hizmetin ifas─▒na ba┼članan hizmet sözle┼čmelerinde cayma hakk─▒ kullan─▒lamaz. Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒m─▒ndan kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, i┼č bu sözle┼čmeyi kabul etmekle, cayma hakk─▒ konusunda bilgilendirildi─čini pe┼činen kabul eder.
10.2. Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yaz─▒l─▒ bildirimde bulunulmas─▒ ve ürünün i┼čbu sözle┼čmede düzenlenen "Cayma Hakk─▒ Kullan─▒lamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullan─▒lmam─▒┼č olmas─▒ ┼čartt─▒r. Bu hakk─▒n kullan─▒lmas─▒ halinde, 
a) 3. ki┼čiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturas─▒, (─░ade edilmek istenen ürünün faturas─▒ kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemi┼č oldu─ču iade faturas─▒ ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturas─▒ kurumlar ad─▒na düzenlenen sipari┼č iadeleri ─░ADE FATURASI kesilmedi─či takdirde tamamlanamayacakt─▒r.)
b) ─░ade formu,
c) ─░ade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaj─▒, varsa standart aksesuarlar─▒ ile birlikte eksiksiz ve hasars─▒z olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ula┼čmas─▒ndan itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’y─▒ borç alt─▒na sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mal─▒ iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’ n─▒n kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal─▒n de─čerinde bir azalma olursa veya iade imkâns─▒zla┼č─▒rsa ALICI kusuru oran─▒nda SATICI’ n─▒n zararlar─▒n─▒ tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakk─▒ süresi içinde mal─▒n veya ürünün usulüne uygun kullan─▒lmas─▒ sebebiyle meydana gelen de─či┼čiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu de─čildir. 
f) Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ nedeniyle SATICI taraf─▒ndan düzenlenen kampanya limit tutar─▒n─▒n alt─▒na dü┼čülmesi halinde kampanya kapsam─▒nda faydalan─▒lan indirim miktar─▒ iptal edilir.
11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
ALICI’n─▒n iste─či veya aç─▒kça ki┼čisel ihtiyaçlar─▒ do─črultusunda haz─▒rlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçalar─▒, mayo ve bikini altlar─▒, makyaj malzemeleri, tek kullan─▒ml─▒k ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ard─▒ndan ALICI taraf─▒ndan ambalaj─▒ aç─▒ld─▒─č─▒ takdirde iade edilmesi sa─čl─▒k ve hijyen aç─▒s─▒ndan uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra ba┼čka ürünlerle kar─▒┼čan ve do─čas─▒ gere─či ayr─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözle┼čmesi kapsam─▒nda sa─člananlar d─▒┼č─▒nda, gazete ve dergi gibi süreli yay─▒nlara ili┼čkin mallar, Elektronik ortamda an─▒nda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye an─▒nda teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kay─▒tlar─▒n─▒n, kitap, dijital içerik, yaz─▒l─▒m programlar─▒n─▒n, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlar─▒n─▒n,  bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalaj─▒n─▒n ALICI taraf─▒ndan aç─▒lm─▒┼č olmas─▒ halinde iadesi Yönetmelik gere─či mümkün de─čildir. Ayr─▒ca Cayma hakk─▒ süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay─▒ ile ifas─▒na ba┼članan hizmetlere ili┼čkin cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ da Yönetmelik gere─či mümkün de─čildir.
Kozmetik ve ki┼čisel bak─▒m ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yaz─▒l─▒m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile k─▒rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartu┼č, ┼čerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlar─▒n─▒n aç─▒lmam─▒┼č, denenmemi┼č, bozulmam─▒┼č ve kullan─▒lmam─▒┼č olmalar─▒ gerekir. 
 
 
12. TEMERRÜT HAL─░ VE HUKUK─░ SONUÇLARI
ALICI, ödeme i┼člemlerini  kredi kart─▒ ile yapt─▒─č─▒ durumda temerrüde dü┼čtü─čü takdirde, kart sahibi banka ile aras─▒ndaki kredi kart─▒ sözle┼čmesi çerçevesinde faiz ödeyece─čini ve bankaya kar┼č─▒ sorumlu olaca─č─▒n─▒ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara ba┼čvurabilir; do─čacak masraflar─▒ ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her ko┼čulda ALICI’n─▒n borcundan dolay─▒ temerrüde dü┼čmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifas─▒ndan dolay─▒ SATICI’n─▒n u─črad─▒─č─▒ zarar ve ziyan─▒n─▒ ödeyece─čini kabul, beyan ve taahhüt eder
13. YETK─░L─░ MAHKEME
─░┼čbu sözle┼čmeden do─čan uyu┼čmazl─▒klarda ┼čikayet ve itirazlar, a┼ča─č─▒daki kanunda belirtilen parasal s─▒n─▒rlar dâhilinde tüketicinin yerle┼čim yerinin bulundu─ču veya tüketici i┼čleminin yap─▒ld─▒─č─▒ yerdeki tüketici sorunlar─▒ hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yap─▒lacakt─▒r. Parasal s─▒n─▒ra ili┼čkin bilgiler a┼ča─č─▒dad─▒r:
01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 y─▒l─▒ için tüketici hakem heyetlerine yap─▒lacak ba┼čvurularda de─čeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras─▒n─▒n alt─▒nda bulunan uyu┼čmazl─▒klarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyük┼čehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras─▒ ile 3.610 (üç bin alt─▒ yüz on) Türk Liras─▒ aras─▒ndaki uyu┼čmazl─▒klarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyük┼čehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin alt─▒ yüz on) Türk Liras─▒n─▒n alt─▒nda bulunan uyu┼čmazl─▒klarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyük┼čehir statüsünde olmayan illere ba─čl─▒ ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Liras─▒ ile 3.610 (üç bin alt─▒ yüz on) Türk Liras─▒ aras─▒ndaki uyu┼čmazl─▒klarda il tüketici hakem heyetleri görevli k─▒l─▒nm─▒┼člard─▒r.
─░┼čbu Sözle┼čme ticari amaçlarla yap─▒lmaktad─▒r.
14. YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdi─či sipari┼če ait ödemeyi gerçekle┼čtirdi─činde i┼čbu sözle┼čmenin tüm ┼čartlar─▒n─▒ kabul etmi┼č say─▒l─▒r. SATICI, sipari┼čin gerçekle┼čmesi öncesinde i┼čbu sözle┼čmenin sitede ALICI taraf─▒ndan okunup kabul edildi─čine dair onay alacak ┼čekilde gerekli yaz─▒l─▒msal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. 
SATICI: www.uyduburada.net
ALICI:
TAR─░H:
Scroll