─░ade ┼×artlar─▒

TÜKET─░C─░ HAKLARI – CAYMA – ─░PTAL ─░ADE KO┼×ULLARI
 
GENEL:
1.Kullanmakta oldu─čunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipari┼č verdi─činiz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli sat─▒┼č sözle┼čmesini kabul etmi┼č say─▒l─▒rs─▒n─▒z.
2.Al─▒c─▒lar, sat─▒n ald─▒klar─▒ ürünün sat─▒┼č ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say─▒l─▒ Tüketicinin Korunmas─▒ Hakk─▒nda Kanun ve Mesafeli Sözle┼čmeler Yönetmeli─či (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki di─čer yasalara tabidir. 
3.Ürün sevkiyat masraf─▒ olan kargo ücretleri al─▒c─▒lar taraf─▒ndan ödenecektir.
4.Sat─▒n al─▒nan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi a┼čmamak kayd─▒ ile  al─▒c─▒n─▒n gösterdi─či adresteki ki┼či ve/veya kurulu┼ča teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise,  Al─▒c─▒lar sözle┼čmeyi sona erdirebilir. 
5.Sat─▒n al─▒nan ürün, eksiksiz ve sipari┼čte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullan─▒m klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundad─▒r. 
6.Sat─▒n al─▒nan ürünün sat─▒lmas─▒n─▒n imkans─▒zla┼čmas─▒ durumunda, sat─▒c─▒ bu durumu ö─črendi─činden itibaren 3 gün içinde yaz─▒l─▒ olarak al─▒c─▒ya bu durumu bildirmek zorundad─▒r. 14 gün içinde de toplam bedel Al─▒c─▒’ya iade edilmek zorundad─▒r. 
 
SATIN ALINAN ÜRÜN BEDEL─░ ÖDENMEZ ─░SE: 
7.Al─▒c─▒, sat─▒n ald─▒─č─▒ ürün bedelini ödemez veya banka kay─▒tlar─▒nda iptal ederse, Sat─▒c─▒n─▒n ürünü teslim yükümlülü─čü sona erer.
 
KRED─░ KARTININ YETK─░S─░Z KULLANIMI ─░LE YAPILAN ALI┼×VER─░┼×LER: 
8.Ürün teslim edildikten sonra, al─▒c─▒n─▒n ödeme yapt─▒─č─▒ kredi kart─▒n─▒n yetkisiz ki┼čiler taraf─▒ndan haks─▒z olarak kullan─▒ld─▒─č─▒ tespit edilirse ve sat─▒lan ürün bedeli ilgili banka veya finans kurulu┼ču taraf─▒ndan Sat─▒c─▒'ya ödenmez ise, Al─▒c─▒, sözle┼čme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak ┼čekilde SATICI’ya iade etmek zorundad─▒r. 
 
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRES─░NDE TESL─░M ED─░LEMEZ ─░SE: 
9.Sat─▒c─▒’n─▒n öngöremeyece─či mücbir sebepler olu┼čursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Al─▒c─▒’ya bildirilir. Al─▒c─▒, sipari┼čin iptalini, ürünün benzeri ile de─či┼čtirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimat─▒n ertelenmesini talep edebilir. Al─▒c─▒ sipari┼či iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapm─▒┼č ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Al─▒c─▒, ödemeyi kredi kart─▒ ile yapm─▒┼č ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankan─▒n al─▒c─▒n─▒n hesab─▒na 2-3 hafta içerisinde aktarmas─▒ olas─▒d─▒r. 
 
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜ─×Ü: 
10.Al─▒c─▒, sözle┼čme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, k─▒r─▒k, ambalaj─▒ y─▒rt─▒lm─▒┼č vb. hasarl─▒ ve ay─▒pl─▒ mal/hizmeti kargo ┼čirketinden teslim almayacakt─▒r. Teslim al─▒nan mal/hizmetin hasars─▒z ve sa─člam oldu─ču kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundad─▒r. Cayma hakk─▒ kullan─▒lacaksa mal/hizmet kullan─▒lmamal─▒d─▒r. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.
 
CAYMA HAKKI:
11.ALICI; sat─▒n ald─▒─č─▒ ürünün kendisine veya gösterdi─či adresteki ki┼či/kurulu┼ča teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya a┼ča─č─▒daki ileti┼čim bilgileri üzerinden bildirmek ┼čart─▒yla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin mal─▒ reddederek sözle┼čmeden cayma hakk─▒n─▒ kullanabilir.
 
12.SATICININ CAYMA HAKKI B─░LD─░R─░M─░ YAPILACAK ─░LET─░┼×─░M B─░LG─░LER─░:
┼×─░RKET 
ADI/UNVANI: www.uyduburada.net
ADRES:
EPOSTA: info@uyduburada.net
TEL: 0212 625 8 625
FAKS:
 
CAYMA HAKKININ SÜRES─░:
13.Al─▒c─▒, sat─▒n ald─▒─č─▒ e─čer bir hizmet  ise, bu 14 günlük süre sözle┼čmenin imzaland─▒─č─▒ tarihten itibaren ba┼člar. Cayma hakk─▒ süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay─▒ ile hizmetin ifas─▒na ba┼članan hizmet sözle┼čmelerinde cayma hakk─▒ kullan─▒lamaz. 
14.Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒m─▒ndan kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
15.Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yaz─▒l─▒ bildirimde bulunulmas─▒ ve ürünün i┼čbu sözle┼čmede düzenlenen "Cayma Hakk─▒ Kullan─▒lamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullan─▒lmam─▒┼č olmas─▒ ┼čartt─▒r. 
 
CAYMA HAKKININ KULLANIMI: 
16.3. ki┼čiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturas─▒, (─░ade edilmek istenen ürünün faturas─▒ kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemi┼č oldu─ču iade faturas─▒ ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturas─▒ kurumlar ad─▒na düzenlenen sipari┼č iadeleri ─░ADE FATURASI kesilmedi─či takdirde tamamlanamayacakt─▒r.)
17.─░ade formu, ─░ade edilecek ürünlerin kutusu, ambalaj─▒, varsa standart aksesuarlar─▒ ile birlikte eksiksiz ve hasars─▒z olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 
─░ADE KO┼×ULLARI:
18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ula┼čmas─▒ndan itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’y─▒ borç alt─▒na sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde mal─▒ iade almakla yükümlüdür.
19.ALICI’ n─▒n kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal─▒n de─čerinde bir azalma olursa veya iade imkâns─▒zla┼č─▒rsa ALICI kusuru oran─▒nda SATICI’ n─▒n zararlar─▒n─▒ tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakk─▒ süresi içinde mal─▒n veya ürünün usulüne uygun kullan─▒lmas─▒ sebebiyle meydana gelen de─či┼čiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu de─čildir. 
20.Cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ nedeniyle SATICI taraf─▒ndan düzenlenen kampanya limit tutar─▒n─▒n alt─▒na dü┼čülmesi halinde kampanya kapsam─▒nda faydalan─▒lan indirim miktar─▒ iptal edilir.
 
CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER: 
21.ALICI’n─▒n iste─či veya aç─▒kça ki┼čisel ihtiyaçlar─▒ do─črultusunda haz─▒rlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçalar─▒, mayo ve bikini altlar─▒, makyaj malzemeleri, tek kullan─▒ml─▒k ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ard─▒ndan ALICI taraf─▒ndan ambalaj─▒ aç─▒ld─▒─č─▒ takdirde iade edilmesi sa─čl─▒k ve hijyen aç─▒s─▒ndan uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra ba┼čka ürünlerle kar─▒┼čan ve do─čas─▒ gere─či ayr─▒┼čt─▒r─▒lmas─▒ mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözle┼čmesi kapsam─▒nda sa─člananlar d─▒┼č─▒nda, gazete ve dergi gibi süreli yay─▒nlara ili┼čkin mallar, Elektronik ortamda an─▒nda ifa edilen hizmetler veya tüketiciye an─▒nda teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kay─▒tlar─▒n─▒n, kitap, dijital içerik, yaz─▒l─▒m programlar─▒n─▒n, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlar─▒n─▒n, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalaj─▒n─▒n ALICI taraf─▒ndan aç─▒lm─▒┼č olmas─▒ halinde iadesi Yönetmelik gere─či mümkün de─čildir. Ayr─▒ca Cayma hakk─▒ süresi sona ermeden önce, tüketicinin onay─▒ ile ifas─▒na ba┼članan hizmetlere ili┼čkin cayma hakk─▒n─▒n kullan─▒lmas─▒ da Yönetmelik gere─či mümkün de─čildir.
22.Kozmetik ve ki┼čisel bak─▒m ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yaz─▒l─▒m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile k─▒rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartu┼č, ┼čerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlar─▒n─▒n aç─▒lmam─▒┼č, denenmemi┼č, bozulmam─▒┼č ve kullan─▒lmam─▒┼č olmalar─▒ gerekir. 
 
TEMERRÜT HAL─░ VE HUKUK─░ SONUÇLARI
23.ALICI, ödeme i┼člemlerini  kredi kart─▒ ile yapt─▒─č─▒ durumda temerrüde dü┼čtü─čü takdirde, kart sahibi banka ile aras─▒ndaki kredi kart─▒ sözle┼čmesi çerçevesinde faiz ödeyece─čini ve bankaya kar┼č─▒ sorumlu olaca─č─▒n─▒ kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara ba┼čvurabilir; do─čacak masraflar─▒ ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her ko┼čulda ALICI’n─▒n borcundan dolay─▒ temerrüde dü┼čmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifas─▒ndan dolay─▒ SATICI’n─▒n u─črad─▒─č─▒ zarar ve ziyan─▒n─▒ ödeyece─čini kabul eder. 
 
ÖDEME VE TESL─░MAT
24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ............, ........., bankas─▒ hesaplar─▒m─▒zdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
25.Sitemiz üzerinden kredi kartlar─▒n─▒z ile, Her türlü kredi kart─▒n─▒za online tek ödeme ya da online taksit imkânlar─▒ndan yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde sipari┼činiz sonunda kredi kart─▒n─▒zdan tutar çekim i┼člemi gerçekle┼čecektir.
Scroll